Tag: Oluwo of Iwo

Yoruba History Beyond Oduduwa, Ile-Ife – Oluwo of Iwo

Oba Akanbi challenged professors of Yoruba to dig further into the origin

bobojay bobojay